home subdirectory_arrow_left

Top Ad unit 728 × 90

Tut Rip 808

Kết quả hình ảnh cho facebook

Chuẩn bị: 1 gmail trắng vừa tạo chưa làm gì-1 cmnd cùng info victim ( không có info fake sao cho gần giống nhất )
Bước 1: Vào trình duyệt khác vào link: https://chrome.google.com/webstore/detail/unlimited-free-vpn- hola/gkojfkhlekighikafcpjkiklfbnlmeio?hl=vi Cài đặt hola
Bước 2: Fake ip taiwan ( đài loan ) xong vào link help contact:Tại Đây
Bước 3: Chọn Dòng 1: Someone created an account pretending to be me or a friend
Dòng 2: No
Dòng 3: Yes, I am the person being impersonated
Dòng 4: Tên victim
Dòng 5: Mail trắng vừa tạo Dòng 6: Tên victim Dòng 7: Điền mail vicitm ( không có thì điền IDvictim@facebook.com ) Dòng 8: Link vicitm Choose file: Chọn cmnd vừa fake Additional info: -Hello team Facebook , I found this account is impersonating me to cheat , I'm worried about this incident , expect Facebook to delete this account . -I think the Facebook should delete this account because the account is impersonating me with bad intentions . -Represents a singer or an illegal business account holder .- Not old enough to join Facebook . - Create and maintain multiple accounts for the purpose spam .- Sign inappropriate harassing other people .- Expect Facebook consider and resolve this case . Hóng die khỏi rep cần thì rep bừa kèm cmnd cho nhanh Victim die xong unlock về xong vào mail rep là victim die tiếp
Tut Rip 808 Đánh giá bởi LMT Nhoi trên tháng 2 23, 2017 Xếp hạng: 5

Không có nhận xét nào:

THAM GIA BÌNH LUẬN NGAY!

» Hãy là con người văn minh từ những câu nói

Copyright © 2017 Star Bình Blog
Designed & Developed by Tran Thanh Binh