Thêm hộp back top/down cực đẹp cho BloggerNgồi rảnh không biết làm gì nên viết bài chia sẻ cho anh em hộp Back top/down cho Blogger.
Thôi không luyên tha luyên thuyên nữa, bắt tay vào làm nào!

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM:

Bước 1: Đăng nhập vào Blogger rồi vào mục Chủ đề -> Chỉnh sửa HTML
Bước 2: Tìm thẻ </body> và dán đoạn code bên dưới lên trên thẻ vừa tìm được
<!-- Back -->
<div class='back-top' title='Back to Top'><i aria-hidden='true' class='fa fa-arrow-up'/></div>
<div class='back-bottom' title='Back to Bottom'><a href='#down'><i aria-hidden='true' class='fa fa-arrow-down'/></a></div>
<script type='text/javascript'>
 $('.back-bottom').click(function(){$('html,body').animate({scrollTop:$("#credit").offset().top},1000);});
  $(window).scroll(function() {
    if ($(this).scrollTop() > 100) {
      $(".back-top").css({
        bottom: "110px"
      });
    } else {
      $(".back-top").css({
        bottom: "70px"
      });
    }
  });
  $(".back-top").click(function() {
    $("html, body").animate({
      scrollTop: 0
    }, 1000);
    return false;
  });
</script>
<script type='text/javascript'>
<script type='text/javascript'>
 $(&#39;.back-bottom&#39;).click(function(){$(&#39;html,body&#39;).animate({scrollTop:$(&quot;#down&quot;).offset().top},1000);});
</script>
Bước 2: Để làm đẹp cho đoạn code này bạn cần sử dụng đoạn CSS sau và dán lên phía trên thẻ ]]></b:skin>
/* Back top/down */
.back-top{z-index:500;width:40px;height:40px;position:fixed;bottom:-100px;right:8px;cursor:pointer;overflow:hidden;font-size:18px;background-color:#7f939d;color:#fff;text-align:center;line-height:38px;border-radius:3px;transition:all .3s ease;box-shadow: 0 2px 4px rgba(34,36,38,0.35);opacity:.9}
.back-bottom{z-index:500;width:40px;height:40px;position:fixed;bottom:7px;right:55px;cursor:pointer;overflow:hidden;font-size:18px;background-color:#7f939d;color:#fff;text-align:center;line-height:40px;border-radius:3px;transition:all .3s ease;box-shadow: 0 2px 4px rgba(34,36,38,0.35);opacity:.9}
.back-top a,.back-bottom a{color:#fff}
.back-top:hover,.back-bottom:hover{background-color:#0EB1F0}
Như vậy là blogger các bạn sẽ trông đẹp và chuyên nghiệp hơn. Chúc các bạn thành công! Hiuhiu
- Trong quá trình viết bài chúng tôi sẽ có nhiều thiếu sót mong các bạn đóng góp để chúng tôi rút kinh nghiệm hơn !
- Mọi chi tiết xin liên hệ:
• Email: starbinhblog.com@gmail.com
• Facebook: Fb.com/tomitsystem
Xin chân thành cảm ơn những đóng góp của bạn để chúng tôi ngày càng phát triển hơn nữa...

● Hãy là con người văn minh từ những câu nói

Loading...

Không có nhận xét nào

● Hãy là con người văn minh từ những câu nói