Thêm quote Chia sẻ báo giá cho trang web của bạn

Nhìn tiêu đề thì bạn cũng đã biết mình hướng dẫn gì nên mình cũng không phải nói lại nữa
Bắt đầu nhé.

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM:

Bước 1:  Tìm thẻ đóng </body> và nhập đoạn code bên dưới lên trên nó (bước này dành cho ai chưa thêm API fb, còn thêm rồi thì khỏi thêm nhé)
<div id='fb-root'/>
<script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = &#39;https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&amp;version=v2.11&amp;appId=375544679461395&#39;;
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, &#39;script&#39;, &#39;facebook-jssdk&#39;));</script>
Bước 2: Nhập đoạn code phía dưới lên trên <div id='fb-root'/> hoặc <div id='fb-root'></div>
<div class='fb-quote'/>
Chúc các bạn thành công!


- Trong quá trình viết bài chúng tôi sẽ có nhiều thiếu sót mong các bạn đóng góp để chúng tôi rút kinh nghiệm hơn !
- Mọi chi tiết xin liên hệ:
• Email: starbinhblog.com@gmail.com
• Facebook: Fb.com/tomitsystem
Xin chân thành cảm ơn những đóng góp của bạn để chúng tôi ngày càng phát triển hơn nữa...

● Hãy là con người văn minh từ những câu nói

Loading...

1 nhận xét:

● Hãy là con người văn minh từ những câu nói